Temizlik Doğudan Gelir

Neredeyse ikibuçuk asırdık ki,toplumumuz Batı’nın maddî üstünlüğü karşısında zaafiyet komleksi içerisine girmiştir. Hal böyle olunca her meselede mukayese unsurumuz Batı olagelmiştir. XIX.asır Osmanlı aydınları “asrileşmek”ten söz ettikleri zaman tayin ettikleri hedef Batı olduğu gibi, günümüzde dillerden hiç düşmeyen “çağdaşlaşmak” sloganının gösterdiği istikamet de Batı’dır. Dolayısıyla burada temizlik konusunda “Batı ve Biz” mukayesesi yapma durumundayız. Bu eserde öncelikle genel olarak temizlik kavramı ele alınmış, İslâm dini ile Hıristiyanlık âleminin temizliğe bakışı incelenmiş ve daha sonra bazı sorulara cevaplar aranmıştır. Avrupalı temiz miydi? Bugün temiz midir? Şayet temizse gerçekten bize anlatıldığı gibi kaldırımlarına yağ dökülse yalanır cinsten midir? Bizim bu konudaki durumumuz ne idi? Şimdi ne haldeyiz? Bu ve benzeri sorulara cevaplar aranırken özellikle Batılı yazarların şahitliğine başvurulmuştur. Avrupa’nın bugün temizlik açısındaki görüntüsü değerlendirilirken bizzat kendi gözlemlerimiz esas alınmıştır. Mânevi temizlikle maddi temizlik birbirinden ayrı düşünülemezse de bizim burada ele aldığımız temizlik maddî, fiziki olan temizliktir. Özellikle kâinata Allah tarafından konan tabii kanunların ihlâl edilmesiyle ortaya çıkan çevre kirliliği probleminden dolayı dünyanın gündeminde mühim bir yer işgal eden temizlik konusu çeşitli seviyelerde ele alınırken Batı’nın bu konudaki iç yüzü gösterilmiş, aynı zamanda bizim şimdiki görüntümüzün bir özeleştirisi yapılmıştır. Sosyal meselelerde ne kadar objektif olunabiliyorsa burada o kadar objektif olmaya çalıştık. Batı ile aramızda mukayese yapılırken uç noktalarda dolaşılmamış orta tabakadaki insanların yaşama biçimi esas alınmıştır. Böyle bir eseri sunmakla bir parça faydalı olabilirsek kendimizi mutlu sayacağız.

Copyright © 2023 | Hüseyin Çelik | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım