YAZILAR

Kardeşlik Hukuku Dediğimiz Bu Mu Ola?

16 Mayıs 2016, Pazartesi, 10:37

Osmanlı padişahlarının önemli bir kısmı, saltanatlarını güçlendirmek ve kendi yerlerine şehzadelerden birinin geçirilmesine mani olmak için kardeşlerini, bazen de hanedanın bütün erkek mensuplarını katlederlerdi. Hatta bazen babalar çocuklarını öldürtürlerdi. Katledilen şehzadelerin bir kısmı henüz kundakta bebek iken, bir kısmı ise erişkin yaşlarda, hatta çoluk çocuk sahibi iken öldürülmüşlerdir.

Detaylı Bilgi

Ergenekon Davası

02 Mayıs 2016, Pazartesi, 10:42

Ergenekon Davası ile ilgili olarak Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, soruşturma başlatıldıktan 9 yıl sonra, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararı hem usulden hem de esastan bozması üzerine, konunun yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir.

Detaylı Bilgi

Susmak ya da Hakkı Söylemek İşte Bütün Mesele…

25 Nisan 2016, Pazartesi, 11:36

Konuşmak, tüm varlıklar içinde sadece insanlara bahşedilmiş bir nimettir. İnsanın en önemli özelliği nâtık olmasıdır. Nutuk, yani konuşma, rastgele anlamsız sözler söylemek değil; aklın süzgecinden geçmiş anlamlı kelime ve cümlelerin dille, yazıyla, tavırla, edayla, jest ve mimiklerle dışa vurulmasıdır.

Detaylı Bilgi

Muhalifleri Aynı Safta Buluşturma Becerisi

18 Nisan 2016, Pazartesi, 10:55

Sayın Cumhurbaşkanımız, İİT‘nin İstanbul toplantısında yaptığı konuşmada “Dostları çoğaltmak, düşmanları azaltmak zorundayız…” dedi. Bu cümle, hem içerde hem de dışarıda şu anda en çok ihtiyacımız olan şeydir. Esasen diplomasi ve siyaset, dostları çoğaltma ve düşmanları azaltma işidir.Bir ülkede gayrimemnunlar, ne kadar çoksa o ülkenin idare edilmesi o kadar zordur. Yeryüzünde gayrimemnunları sıfıra indirebilmiş bir rejim de, bir yönetim de yoktur. Ne var ki, gayrimemnunlar tolere edilebilir bir seviyede olursa o ülkede huzur ve barış olur. Aksi takdirde, çekişme, çatışma, kaos ve kargaşa olur.

Detaylı Bilgi

Siyasî Dil Ve Nezâket

11 Nisan 2016, Pazartesi, 11:56

Demokrasilerde siyaset, rekabet zemininde yapılır. Rekabetin tarafları ise siyasi partilerdir. İster siyaset, ister ticaret, isterse rekabetin esas ve meşru olduğu bütün alanlarda, rekabetle beraber mutlaka bulunması gereken bir şey daha vardır ki, o da nezâket’tir. Nezaketten ve ahlâktan mahrum bir rekabet, bir tarafı veya tarafları canavarlaştırır.

Detaylı Bilgi

Yozlaşmadan Dünyayla Uzlaşmak

04 Nisan 2016, Pazartesi, 11:06

Bugün küreselleşmenin baş döndürücü bir hızla ilerlediği bir dünyada yaşıyoruz. İletişim ve ulaşım araçlarının inanılmaz bir şekilde geliştiği bir dünyada, tabir yerindeyse dünya artık tek bir ülke haline gelmiştir. Küreselleşmenin çok olumlu tarafları olmakla beraber, çok acımasız ve zalim tarafları da vardır. Ancak, bu saatten sonra küreselleşmeye taraftar olmanın veya ona karşı olmanın pratikte bir anlamı yoktur. BM Eski Genel Sekreteri Kofi Annan, Küreselleşmeyi yer çekimi kuvvetine benzetiyordu. Siz yer çekimini yok saysanız bile, onun etki alanı dışına çıkamazsınız.

Detaylı Bilgi

“Milli Birlik Ve Beraberlik”

28 Mart 2016, Pazartesi, 12:15

1971’de ben ilkokul 5. Sınıf öğrencisi idim. 12 Mart’ta askerler verdikleri bir muhtıra ile 1969 seçimleriyle, halkın büyük bir oy çokluğuyla iktidara ikinci kez getirdiği Adalet Partisi, iktidardan uzaklaştırılmıştı. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının gündemde olduğu zamanlardı. Etkili ve yetkili kişilerin yaptıkları konuşmalarda en çok kullandıkları kalıp “milli birlik ve beraberliğe her zamankinden çok muhtaç olduğumuz şu günlerde” idi.

Detaylı Bilgi

Etnisite ve Din Üzerinden Siyaset Yapmak

21 Mart 2016, Pazartesi, 11:11

Medyanın bir kısmında ve bazı tartışma platformlarında bir süreden beri HDP ve ondan önce kurulup kapanan veya kapatılan partilere “Kürt Partisi” demek yaygın hale geldi. Peki bu kullanım doğru mudur? Bunun bir gerçeklik zemini var mıdır? Kanaatimizce bu kullanım yanlış hatta son derece tehlikelidir. Çünkü bir ülkede etnik köken ve din üzerinden siyaset yapmak, kısa, orta ve uzun vadede maraz doğurur ve ciddi kamplaşmalara yol açar. Dünyanın birçok ülkesinde benzer durumların hep kaos ve kargaşaya yol açtığı hatta çok ciddi iç çatışmalara sebebiyet verdiği tecrübeyle sabittir.

Detaylı Bilgi

Korkuya Teslim Olmak

14 Mart 2016, Pazartesi, 12:21

Bu haftanın değerlendirme yazısı olarak tamamen farklı bir konuyu ele almıştım. Ancak dün akşamki bombalı terör saldırısı olunca, bu konudaki görüşlerimi değerli okuyucularla paylaşmak istedim.Dün akşam Ankara Kızılay‘daki bombalı terör saldırısını gerçekleştiren kukla teröristleri, bu kuklaların iplerini ellerinde tutan kuklacıları, onları her bakımdan destekleyenleri ve onlara sempati duyanları lânetliyorum. Allah, bu dehşeti bize reva görenleri Kahhar ismiyle kahretsin.

Detaylı Bilgi

Yasaklar Tarihimizden Birkaç Sayfa

07 Mart 2016, Pazartesi, 12:26

Ali Suavi, 1867’de İstanbul’da yayımlanan Muhbir gazetesinin yazarı idi. Dönemin hükümetinin hoşuna gitmeyen yazılar yazdığı için Kastamonu’ya sürgüne gönderildi. Aynı yıl, Namık Kemal ve Ziya Paşa, Tasvir-i Efkâr gazetesinde yazdıkları yazılarda, çok açık olmasa da, ima yoluyla parlamenter sistem talebinde bulunuyorlardı. Kendi ifadeleri ile “Usul-ı Meşveret“ten yana idiler. Namık Kemal, Erzurum’a, Ziya Paşa ise Kıbrıs’a sürüldü. Üçü de bir yolunu bulup Avrupa’ya kaçtılar. Ali Suavi‘nin Londra’da yeniden çıkarmaya başladığı Muhbir gazetesinin 1. Sayısının ilk cümlesi şöyleydi: ” Muhbir, doğru söylemek yasak olmayan bir memleket bulur, yine çıkar.”

Detaylı Bilgi

Copyright © 2023 | Hüseyin Çelik | Tüm hakları saklıdır. | Design By Cogen® Yazılım, Ankara Web Tasarım